Verlof vragen, ziek melden, afmelden

Leerplicht en verlof

Elk kind vanaf 5 jaar is leerplichtig. Dit betekent dat kinderen vanaf 5 jaar verplicht zijn om elke schooldag naar school te komen. Voor 4-jarigen geldt deze plicht niet. Wij verwachten bij afwezigheid een afmelding, ook van de 4-jarigen. Alleen in dringende situaties kan verlof worden gegeven. Dit geldt dus niet voor vakanties of uitstapjes.
Verlof voor een periode tot 10 dagen moet bij de directie van de school worden aangevraagd. Dit kan alleen schriftelijk met een verlofformulier, dat u hier kunt downloaden of aan de conciërge kunt vragen. Verlof dat 10
dagen of langer duurt, moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. (Bureau Leerplicht maandag t/m vrijdag van 9.00 – 10.00 uur, tel. 024- 3298046)

Ziek melden/afmelden

Wij verwachten dat uw kind in geval van afwezigheid wordt afgemeld via Social Schools. Wanneer het niet anders kan, is dit ook mogelijk via 024 – 360 45 19 tussen 8.15 en 8.40 uur. Eventueel verzuim wordt geregistreerd. Als uw kind niet wordt afgemeld, nemen wij contact op.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Call Now Button