SOOS

Stichting SOOS, Samen Overblijven op De Muze

Vanaf augustus 2007 wordt het overblijven op De Muze georganiseerd door de Stichting Samen Overblijven Op School (SOOS). Deze Stichting organiseert de tussenschoolse opvang op nog 15 andere basisscholen in Nijmegen. Op de Muze is het mogelijk om op maandag, dinsdag, donderdag (alle groepen) en op vrijdag (alleen de groepen 5 t/m 8) over te blijven. De overblijftijd is van 12.15 – 13.00 uur.

De kinderen eten, van thuis meegebracht eten en drinken, in hun eigen lokaal onder begeleiding van een vaste overblijfkracht. Tijdens het eten ziet de TSO kracht erop toe dat kinderen hun eigen eten opeten en voldoende drinken. We hebben met elkaar afgesproken dat er geen eten of drinken gedeeld wordt met elkaar. Dit onder andere i.v.m. allergieën van kinderen. De kinderen kunnen na het eten lekker buiten spelen op het schoolplein. De kinderen uit de bovenbouw krijgen daarnaast ook de mogelijkheid om op het grote veld van het Limosterrein te spelen. Dit alles natuurlijk onder begeleiding en toezicht van het team TSO krachten. Op maandag, dinsdag en donderdag staat er een team van gemiddeld 17 enthousiaste en geschoolde TSO krachten klaar om het overblijf van uw kind zo gezellig en veilig mogelijk te laten verlopen.

De kosten voor het overblijven (vaste dagen) bedragen voor het schooljaar 2017-2018: € 1,80 per kind per dag. Incidenteel overblijven kost: € 2,50 per kind per keer waarvoor u een strippenkaart van €25,- dient aan te schaffen. Ieder jaar moeten alle kinderen opnieuw opgegeven worden voor de TSO. U kunt dit echter met weinig inspanning snel digitaal regelen.

De TSO coördinator vergadert ongeveer 3 x per jaar samen met de directeur van de Muze, directeur van St. Soos en een afvaardiging van ouders en leerlingen van de Muze over het verloop van de tussenschoolse opvang. Zij vormen met elkaar de TSO commissie. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Stichting SOOS kijken: www.stichtingsoos.nl.
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen ten aanzien van het overblijven van uw kind kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator, Boukje Grundmeijer, tel: 06-23279949.

Pauze indeling

De kinderen uit de onderbouw klassen eten in hun eigen klas, onder begeleiding van een TSO kracht, van 12:15 uur tot 12:30 uur  voor de groepen 3/4 en 12:35 voor de groepen 1/2. De kinderen dienen uiterlijk 12:40 uur naar buiten te gaan om te spelen. De kinderen spelen buiten op het plein onder toezicht van diverse TSO krachten die ieder een vaste plaats op het plein hebben. De poort van het plein, het speelgoed huisje en de deur van het hoofdgebouw hebben een vaste TSO kracht die toezicht houdt. De kinderen spelen met buitenspeelgoed  dat is aangeschaft door school en extra speelgoed dat speciaal voor de tussenschoolse opvang gekocht is.

Om 12:55 wordt er op diverse plekken op het schoolplein gebeld. Dit is voor de kinderen het teken om zich met hun klas te verzamelen en per klas naar binnen te gaan. Om 13:00 zitten de kinderen klaar om met de les te beginnen.

De kinderen uit de bovenbouw klassen gaan gezamenlijk, onder begeleiding van TSO krachten, om 12:15 uur naar buiten. Zij mogen dan 1 boterham meenemen om de honger te stillen. Kinderen uit de bovenbouw hebben tijdens het buitenspelen de mogelijkheid om op het plein te spelen. Daarnaast mogen zij ook naar het grasveld, op het Limosterrein. Met de kinderen worden aparte afspraken gemaakt die speciaal gelden voor het veld.

Om 12:37 uur wordt er op diverse plekken door  TSO krachten op fluitjes gefloten. De kinderen verzamelen zich op een vaste plek met hun klas om vervolgens per klas naar binnen te gaan. Zij eten in hun eigen klas, onder begeleiding van een TSO kracht, hun lunch.

12:55 ruimen de kinderen al  hun spullen op en maken zich klaar om weer met de les te beginnen.

Call Now Button