Schoolondersteuningsprofiel

OBS De Muze 2018-2022

Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door de school, onder verantwoordelijkheid van de directeur. Dit schoolondersteuningsprofiel is ter advies voorgelegd aan de MR van de school. Het ondersteuningsprofiel is vastgesteld door het bestuur van de school. Tenminste eens per vier jaar wordt het schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. De eerste periode van het schoolondersteuningsprofiel van onze school had betrekking op de periode augustus 2014 t/m juli 2018. Dit nieuwe schoolondersteuningsprofiel heeft een looptijd van augustus 2018 t/m uiterlijk juli 2022. Als er op grond van interne ontwikkelingen binnen de school de noodzaak bestaat om een ander schoolondersteuningsprofiel op te stellen, dan kan dat ook binnen deze lopende periode plaats vinden. Lees meer........

Call Now Button