Oudervereniging


Oudervereniging
Alle ouders van kinderen op de Openbare Basisschool De Muze zijn automatisch lid van de oudervereniging (OV). De oudervereniging houdt zich bezig met thema’s op het gebied van veiligheid, hygiëne en ontspanning. Onderwijs inhoudelijke zaken worden door de Medezeggenschapsraad (MR) behartigd. De Oudervereniging heeft een bestuur. Dit bestuur is de schakel tussen de ouders en de school.
Missie en doelstelling
De oudervereniging wil via het bestuur een serieuze gesprekspartner zijn voor ouders, MR en het schoolteam. Doelstellingen zijn: – de samenwerking en communicatie tussen ouders en schoolteam bevorderen; – een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school; – de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten.Het OV-bestuur zorgt ervoor dat diverse activiteiten worden georganiseerd. Onderwerpen waarmee de OV zich o.a. bezighoudt zijn hygiëne, veiligheid in en om de school, schoolfoto’s, hoofdluisbeleid, pestprotocol, project Schoenmaatjes, Kerstmarkt en avondvierdaagsed.
Communicatie
Via de OV kunnen ouders hun meningen, gevoelens en wensen op het gebied van veiligheid, hygiëne, onderwijs en ontspanning kenbaar maken. Dit kan via het bestuur van de OV, maar ook via contactouders. Elke groep heeft één of meer contactouders. Het bestuur van de OV en de contactouders spelen alles door aan het schoolteam en de medezeggenschapsraad (MR). De MR neemt onderwerpen als schoolbegroting, schoolplan en onderwijsinhoudelijke zaken voor zijn rekening. Het bestuur van de OV heeft regelmatig contact met de directie van de Muze, . Ouders en contactouders krijgen altijd te horen wat er met hun opmerkingen is gedaan.Aan het begin van het schooljaar, op de informatieavond, presenteert het bestuur van de OV zich. Het bestuur communiceert ook regelmatig via het Muzejournaal. Eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Tijdens de ALV evalueren we het afgelopen jaar en verantwoordt het bestuur de uitgaven.Contact met de het bestuur van de oudervereniging kan op verschillende manieren: – via de leden van het bestuur (zie deze website); – via de mailbox van het bestuur van de OV .
De ouderbijdrage
De ouders van kinderen op De Muze betalen aan de oudervereniging een ouderbijdrage van €30, – en een jaarlijkse bijdrage van €15,- aan het schoolreisje wat eens in de twee jaar plaatsvindt. Van de ouderbijdrage worden de bijdragen aan de klassencommissies, de sinterklaas- en kerstviering, de projecten, de organisatie van de schoolfoto, de avondvierdaagse en een jaarlijkse bijdrage aan het vijfjaarlijkse lustrum betaald.

ov@obsdemuze.nl