De leerlingenraad


Sinds 2015 is er op De Muze een leerlingenraad.

Leerlingenraad
Wat is een leerlingenraad ?
In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 

Wat doet de leerlingenraad ?
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.

Wie zitten in de leerlingenraad ?
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw. Uit elke klas worden een of meer leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

Statuut en data leerlingenraad

Statuut_Leerlingenraad_OBS de Muze

De vergaderdata zijn dit schooljaar:

25-09-2019

30-10-2019

29-01-2020

11-03-2020

10-06-2020

De leden

5-6A Luuk, 5-6B Gijs, 5-6C Rafaël, 7-8A Jesse en Dirk, 7-8B Elhana en Eva, 7-8C Jelle en Noor