Groepen


Ambities

Openbare basisschool ‘De Muze’ wil een school zijn waar kinderen graag naar toe gaan.

Kinderen vinden het prettig als de sfeer op school goed is en als zij aangesproken worden op een breed
onderwijskundig en pedagogisch terrein.
Wij spreken kinderen aan op hun mogelijkheden betreffende hoofd, hart en handen (zie missie).

Het zoeken naar verbetering in de afgelopen schooljaren heeft gevolgen gehad voor ons onderwijs en de samenstelling van onze groepen in schooljaar 2016-2017. Wij gaan het schooljaar 2018-2019 op de ingeslagen weg verder. Dit betekent voor De Muze:

2 groepen 1-2, 3 groepen 3-4, 3 groepen 5-6 en 3 groepen 7-8

De groepen zijn heterogeen van samenstelling.

E-mailadressen en namen team De Muze

Groepen 1-2

Er zijn 2 groepen 1-2 in schooljaar 2018-2019

1-2 A

Leerkrachten: 1-2 A Gertrude op maandag, dinsdag en woensdag. Tinke op donderdag en vrijdag.

1-2 B

Leerkracht: 1-2 B Laura.

 

Groepen 3-4

Er zijn 3 groepen 3-4 in schooljaar 2018-2019

3-4 A

Leerkrachten: Ingrid op maandag, donderdag en vrijdag. Anouk op dinsdag en woensdag

3-4 B

Leerkrachten: Tasja op maandag, dinsdag en woensdag en vrijdag. Lizette op donderdag

3-4 C

Leerkrachten: Sem op maandag, dinsdag en vrijdagochtend. Marloes van Dilgt op woensdag en donderdag

Groepen 5-6

Er zijn 3 groepen 5-6 in schooljaar 2018-2019

5-6 A

Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en woensdag Benita. Anouk op donderdag en vrijdag

5-6 B

Leerkrachten:  Op maandag Barbara. Ineke op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

5-6 C

Leerkracht: Thijs

Groepen 7-8

Er zijn 3 groepen 7-8 in schooljaar 2018-2019

7-8 A

Leerkracht: Tjeerd

7-8 B

Leerkracht: Max

7-8 C

Leerkrachten: Marieke op maandag. Simone op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag