Aanmelden bij De Muze


Aanmelding voor nieuwe leerlingen vindt plaats via een centrale aanmelding, Schoolwijzer. Dit betekent dat u uw kind niet kunt opgeven op de school , maar dat u via het centrale aanmeldingspunt uw kind moet opgeven. U kunt de school van uw voorkeur kunt aangeven.

aanmelden

Als u na invulling van het formulier behoefte heeft aan extra informatie, kunt u een afspraak maken met de directie.