Onderwijs naar behoefte

Ieder kind is belangrijk!

Harmonische ontwikkeling van kennis, emotie en expressie. Uitdaging, inspiratie en plezier zijn uitgangspunten

Betrokkenheid

Harmonische ontwikkeling

Omgaan met verschillen

Het werken met groepsplannen volgens de 1-Zorgroute is ingevoerd
Er is een beleidsplan op het gebied ‘Excellentie’ 
Leerlingen met een eigen leerlijn hebben vanaf groep 6 een ontwikkelingsperspectief 

Grondhouding

Wij gaan respectvol met elkaar om. Meningen en gevoelens van iedereen worden serieus genomen op ‘De Muze’

Wij zorgen ervoor dat een ander zich fijn en veilig kan voelen op onze school

Deze grondhouding krijgt een vertaling in elke groep

Dit vinden wij belangrijk

Relatie: Vriendschap, vrolijk zijn, samen zijn, je lekker voelen. “Wij kunnen het samen”, we hebben elkaar nodig"
Competentie: “Ik kan het”, trots, tevredenheid
Autonomie: “Ik kan het zelf ’’, “Ik doe het zelf ’’, ‘‘Ik ben ik’’, ‘‘Ik kan kiezen’’, ‘‘Ik durf mezelf te zijn’’

Welkom Nieuwe Ouders!

Er zijn dit schooljaar drie momenten voor nieuwe ouders om kennis te maken met De Muze:

-          De eerstvolgende kijkochtend is op vrijdag 12 oktober 2018

-          Open dag nieuwe ouders vrijdag 23 november 2018

-          Open dag nieuwe ouders vrijdag 15 februari 2019 

U hoeft zich daar niet voor aan te melden. Ze beginnen steeds om 9.00 uur. 

Kom kennismaken met De Muze

Wilt u een afspraak maken voor een rondleiding op De Muze? Wilt u alleen informatie ontvangen via een e-mail of krijgen in een persoonlijk gesprek? Mailt u dan naar Dominique Janssen: