16 dec 2013

Positief klimaat

Kinderen en leerkrachten  hebben respect voor elkaar, voor anderen en hun meningen. Alleen op basis van wederzijds respect kunnen kinderen van elkaar, over elkaar en met elkaar leren. De schoolleiding, de leerkrachten, en alle andere volwassenen die aan de school verbonden zijn, bewaken dit wederzijdse respect actief.

 

Lees meer in de schoolgids

Over de auter