17 dec 2013

Betrokkenheid

In de onderbouw (de groepen 1/2) vinden drie keer per jaar oudergesprekken plaats, waarvan het tweede facultatief. Daarbij wordt gebruik gemaakt van KIJK.

KIJK is een werkwijze, waarbij kijken naar kinderen een vertrekpunt is voor alle verdere activiteiten in de groep. Leerkrachten kijken naar kinderen terwijl ze bezig zijn met hun activiteiten. Zo krijgt de leerkracht inzicht in de ontwikkeling van het kind. Kijk biedt hulpmiddelen aan die het kijken naar kinderen structuur geven. Het instrument biedt aandachtspunten die de leerkracht helpen de ontwikkeling van individuele kinderen te stimuleren en geeft duidelijk inzicht in het leerproces van het kind.

  • Bij de observaties van KIJK staan de betrokkenheid en het welbevinden centraal.
  • KIJK biedt houvast om de ontwikkeling van kinderen gericht te stimuleren.
  • De ontwikkelingslijnen geven structuur aan het kijken naar kinderen.
  • KIJK geeft een beeld van de totale ontwikkeling van kinderen.

In het schooljaar 2014-2015 wordt er gewerkt aan een nieuw schoolplan. We gaan een visie ontwikkelen op onderwijs gericht op betrokkenheid voor de groepen 4 t/m 8.

 

Lees meer in de schoolgids blz. 4

Over de auter